26.СУРА ПОЕТИТЕ(АШ-ШУАРА)

Меканска, с изключение на знамение 197 и знамения от 224 до края, които са медински. Съдържа 227 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Та. Син. Мим.

2.  Тези са знаменията на ясната Книга.

3. Не погубвай себе си, задето не искат да повярват!

4.  Ако Ние пожелаем, ще им спуснем знамение от небето и ще сведат глави пред него.

5.  И не идва при тях ново напомняне от Всемилостивия, без да се отвърнат от него.

6.  Те го взимаха за лъжа, но ще дойдат при тях вестите за онова, на което се подиграваха.

7.  И нима не поглеждат към земята, колко полезни видове накарахме да поникнат от нея?

8.  В това има знамение, но повечето от тях не са вярващи.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 next