27.СУРА МРАВКИТЕ(АН-НАМЛ)

Меканска. Съдържа 93 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Та. Син. Тези са знаменията на Корана ­ ясната Книга ­

2.  напътствие и блага вест за вярващите,

3.  които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и за отвъдния живот са убедени.

4.  На онези, които не вярват в отвъдния живот, разкрасихме делата им и те се лутат.

5.  За тези е лошото мъчение и те в отвъдния живот са най-губещите.

6.  Наистина Коранът ти се дава [о, Мухаммад] от премъдър, всезнаещ.

7.  Муса рече на семейството си: “Забелязах огън. Ще ви донеса оттам вест или ще ви донеса главня, за да се сгреете!”

(Вж. 20: 10)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next