37.СУРА СТРОЕНИТЕ В РЕДИЦИ(АС-САФФАТ)

Меканска. Съдържа 182 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в строените в редици

2.  и в гонещите с решимост,

3.  и в четящите Напомнянето [ангели] ­

4.  вашият Бог е единственият ­

5.  Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, и Господът на изгревите.

6.  Украсихме Ние най-ниското небе с украса от звезди

7.  и го опазваме от всички непокорни сатани,

8.  за да не могат да чуят нищо от върховните небеса, и са замеряни от всички страни1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next