42.СУРА СЪВЕЩАВАНЕТО(АШ-ШУРА)

Меканска, с изключение на знамения 23, 24, 25 и 26, които са медински. Съдържа 53 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Айн. Син. Каф.

3.  Така Аллах, Всемогъщия, Премъдрия разкрива на теб и на онези преди теб [о, Мухаммад].

4.  Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Той е Всевишния, Превеликия ­

5.  небесата едва не се разцепват отгоре и ангелите прославят с възхвала своя Господ, и молят опрощение за онези, които са на земята. Да! Аллах е Опрощаващия, Милосърдния.

6.  А които приемат други покровители вместо Него ­ Аллах ги наблюдава. Ти не си над тях разпоредител.

7.  Така разкрихме на теб Коран на арабски, за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и онези около нея, и да предупредиш за Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои ­ в Рая, други ­ в Пламъците...

8.  А ако Аллах бе пожелал, щеше да ги стори една общност. Ала Той въвежда в Своята милост когото пожелае. А угнетителите нямат нито покровител, нито избавител.1 2 3 4 5 6 next