44.СУРА ДИМЪТ(АД-ДУХАН)

Меканска, с изключение на знамение 15. Съдържа 59 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Кълна се в ясната Книга.

3.  Низпослахме я Ние в благословена нощ. Ние предупреждаваме.

(“благословена нощ” ­ Нощта на могъществото. Вж. 97: 1)

4.  През нея се решава всяко мъдро дело

5.  по заповед от Нас. Ние пращаме [пратениците] ­

6.  милост от твоя Господ. Той е Всечуващия, Всезнаещия ­

7.  Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, ако сте убедени.1 2 3 4 5 6 7 next