47.СУРА МУХАММАД(МУХАММАД)

Мединска, с изключение на знамение 13, което е меканско. Съдържа 38 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  На онези, които не вярват и възпират от пътя на Аллах, Той ще провали делата им.

2.  А на онези, които вярват и вършат праведни дела, и вярват в низпосланото на Мухаммад ­ а то е истината от техния Господ, ­ Той ще им опрости лошите им постъпки и ще подобри положението им.

3.  Така е, защото неверниците следват лъжата, а вярващите следват истината от своя Господ. Така Аллах дава на хората примери за тях.

4.  И когато [в битка] срещнете неверниците, удряйте по шията, додето ги надвиете, и здраво ги вържете! А после ­ или милост, или откуп, когато войната приключи. Така е! А ако Аллах пожелае, би им отмъстил, но иска Той да изпита едни от вас чрез други. А на онези, които бъдат убити по пътя на Аллах, Той не ще провали делата им.

(Както разяснява знамението, по време на война всеки срещнат враг е обречен на гибел. При победа  се взимат пленници, които се освобождават или безвъзмездно, или срещу откуп под формата на имущество, или чрез размяна на пленници. Повелята за война се дава в името на възвишена цел, която ако бъде постигната, участниците в сраженията ще получат заслужена награда.)

5.  Той ще ги напъти и ще подобри положението им.

6.  И ще ги въведе в Рая, за който ги е известил.

7.  О, вярващи, ако подкрепите [делото на] Аллах, и Той ще ви подкрепи, и ще утвърди стъпките ви.1 2 3 4 next