50.СУРА КАФ(КАФ)

Меканска, с изключение на знамение 38, което е мединско. Съдържа 45 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Каф. Кълна се в славния Коран.

2.  Да, учудиха се, че им се яви предупредител измежду тях. И рекоха неверниците: “Това е чудно нещо.

3.  Нима след като умрем и станем на пръст [ще бъдем възкресени]? Такова завръщане е невероятно.”

4.  Знаем Ние какво земята отнема от тях и имаме съхраняваща Книга.

5.  Ала те взеха за лъжа истината, когато дойде при тях и са в недоумение.

6.  Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без процепи?

7.  И земята разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове ­

8.  поука и напомняне за всеки покайващ се раб.1 2 3 4 5 next