51.СУРА ОТВЯВАЩИТЕ(АЗ-ЗАРИЙАТ)

Меканска. Съдържа 60 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в отвяващите с веене [ветрове]

2.  и в носещите товар [облаци],

3.  и в плаващите с лекота [кораби],

4.  и в разпределящите по повеля [ангели],

5.  че е истина това, което ви е обещано!

6.  И че възмездието ще настъпи.

7.  Кълна се в небето, осеяно с пътища!

8.  Объркани са вашите слова [о, неверници].1 2 3 4 5 6 next