52.СУРА ПЛАНИНАТА(АТ-ТУР)

Меканска. Съдържа 49 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в Планината

2.  и в Книгата, написана

3.  на разгънат свитък,

4.  и в посещавания Дом,

(Планината, в името на която се изрича клетвата, е Синай в Мадян, където Всевишният Аллах говорил на пророка Муса. Книгата е Петокнижието, Коранът или Книгата на съдбите. Посещаваният Дом е храмът Кааба или небесното място, което ангелите обхождат.)

5.  и във въздигнатия [небесен] свод,

6.  и в препълненото море ­

7.  мъчението на твоя Господ ще настъпи!1 2 3 4 5 next