53.СУРА ЗВЕЗДАТА(АН-НАДЖМ)

Меканска, с изключение на знамение 32, което е мединско. Съдържа 62 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в звездата, когато залязва,

2.  не се е заблудил вашият спътник [Мухаммад] и не се е отклонил,

3.  и не говори той от себе си.

4.  Това е само откровение, което [му] се разкрива.

5.  Научи го [на него] многосилният [Джибрил],

6.  който има мощ. Той се възправи,

7.  когато бе на най-високия хоризонт,

8.  после се приближи и се спусна,1 2 3 4 5 6 7 next