54.СУРА ЛУНАТА(АЛ-КАМАР)

Меканска, с изключение на знамение 45, което е мединско. Съдържа 55 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Наближи Часът и се разцепи луната.

(Както разказват мнозина сподвижници на Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, меканците поискали от него да извърши чудо. Тогава той отправил зов към Аллах и луната се разцепила, а после възвърнала целостта си. Изумените съдружаващи не можели да отрекат чудото, но си го обяснили като магьосничество.)

2.  Но и да видят знамение, те се отдръпват и казват: “Продължителна магия.”

3.  И го взимат за лъжа, и следват своите страсти. Но за всяко дело има край.

4.  Дойдоха вече при тях вести, които да ги възпират,

5.  зряла мъдрост [­ Коранът] ­ ала безполезни са за тях предупредителите.

6.  Затова се отвърни от тях [о, Мухаммад]! В Деня, когато зовящият призове към нещо ужасно,

7.  те със сведен поглед ще излязат от гробовете като пръснати скакалци,1 2 3 4 5 6 next