НА КРАТКО ЖИВОТА НА МОХАММЕД(САА)[1]            Преложението на Хз.Хадидже бе отправено  в такъв пориод от време, когато нейното статукво от гледна точка на благородство, достоинство и богатство беше на най-високо равнище спрямо другите жени. И имаше много претенденти за женитба, на всички които тя категорично отказваше.[9]

            Проррокът(саа) приемайки предложението на Хз.Хадидже праща чичовците си да и поискат ръката и така този свят брак се осъществява.[10]

            Когато Пророка се оженва бил на 25 години[11], а според Ибн Аббаси и група други учени Хз.Хадидже била на 28 години.[12] От брака си с Хз.Хадидже Пророка е имал три деца Касим, Ибрахим и Хз.Фатима, но за голямо съжаление Пророкът(саа) загубва двата си сина и от бракът му с Хз.Хадидже му остава единчката дъщеря Хз.Фатима.

            В съвместният си живот с Пророка(саа) Хз.Хадидже е направила много саможертви за него. Тя е оставила цялото си имущество на разположението на скъпият си съпруг, което дало значим принос за първоначалното развитие на Исляма. Тя е също така първата жена, която е привела вяра към Исляма и Пророкът на Аллах-Мохаммед(саа). Пророка за нея е повелил следното: “Когато всички хора бяха безверници тя приведе вяра към мене, когато всички хора ме упрекваха в лъжа тя подкрепи словото ми, когато хората ме отлъчваха в немота тя се притичаше на помощ с имуществото си.”[13]

            Най-чувствителният период от живота на Пророка е когато е настъпил на четиридесетата си година. Защото същата година на 27 Реджеб (610 след Хр) бе избран за пророк (би’сат). След тази дата в последством три години той тайно приканваше народа към Исляма. Пръв който прие вярата му бе Емират на Правоверните – Али (ас)[14] синът на Абу Талиб[15], а след него Хз.Хадидже, която бе първата жена приела Исляма.

            В третата година след избирането му за пророк от страна на Аллах на Хз.Мохаммед(саа) му бе заповядано да прикани населението към Исляма вече в офицялна и публична форма. Последством реда първо гласеше да започне от близки и роднини. И той с тъкава  цел покани всички свои роднини в дома си и им повели: “Аллах ми заповяда да ви приканя към Него. Който от вас ме педкрепи и ми помогне, измежду вас той ще бъде мой брат, наследник и халиф.”[16] Според писанията на Тебери  Хз.Али(ас) е бил единственият, който заявил, че ще помогне на Пророка(саа). Възоснова на което Пророка(саа) е казал следното на присъстващите: “Знайте, че тази личност, измежду вас е мой брат, наследник и халиф, слушайте неговите слова и му се подчинявайте!”[17]

            След като Божият Пратеник(саа) прикани близките си към Исляма той поиска от тях да оставят идолопоклонничеството и да приведат вяра в Аллах-Единственият Бог на световете. Но това определено не се харесало на по-голяма част от тях и с изключение на малцина от тях, те обявили явна връжда към Пророка(саа). И в този критичен момент Абу Талиб, който бе големецът на Мекка и чичо на Хз.Мохоммед(саа) се притече на негова помощ и се закле да не изоставя Пророка и да се застъпва за него[18]. Клетва на която устоява до край и до де Абу Талиб е жив Курейш не успяват да навредят на Хз.Мохаммед(саа).

            След като плановете на Курейш да подтиснат и тормозят Пророка(саа) се съсипват поради застъпничествито на Абу Талиб, те започват да мъчат и тормозят по-слабите, и беззащитните от новоприелите ислямската вяра мюсюлмани. Когато Пророка(саа) вижда че третирането на Курейш, което прилагат върху мюсюлманите достига до такива размери, че застрашава дори живота им, той им разрешава да се преселят в Хабеше.

            В шестата година след Откровението Курейш решават да убият Пророка(саа). Те сключили по между си споразумение и обявили, че докато Мохаммед не се предаде те ще прекратят всякякъв вид взаимотношения с рода Бени Хашим - родът на Пророка(саа). Което споразумение го изявяват публично и го закачат на една от стените на Кааба. С цел да защити живота на Бени Хашим  Пророка(саа) се приютяват в коритото на изсъхналата река “Ши’би Абу Талиб”. Там пребивават в продължение на три тежки години. След третата година Бог съобщава на Хз.Мохаммед(саа), че споразумението, което Курейш са закачили на стената на Каабе е изядено от страна на мравките с изключение само на името “Аллах”. Абу Талиб съобщава това на Курейш и ги пита какво мислят да предприемат, ако излезе така, както казва Пророка(саа). Те казват, че ако се окаже, че Мохаммед(саа) е прав те ще се откажат от споразумението. След това събитие, което става през десетата година след Откровението по голяма част от населението на Мекка стават мюсюлмани и така Бени Хашим вече можеха да напуснат местноста “Ши’би Абу Талиб”.

            През десетата година на своето пророчество Пророка(саа) загуби Абу Талиб и скъпата си съпруга Хадидже(са).[19] Смърта на тези две Велики личности бе много тежка за Пророка и поради тази причина той обявява тази година като “година на тъгата”.[20]back 1 2 3 4 5 6 next