55.СУРА ВСЕМИЛОСТИВИЯ(АР-РАХМАН)

Меканска, с изключение на знамение 29, което е мединско. Съдържа 78 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всемилостивия

2.  научи на Корана,

3.  сътвори човека,

4.  научи го да говори.

5.  Слънцето и луната ­ [се движат] по изчисление,

6.  и звездите, и дърветата се прекланят.

7.  И въздигна Той небето, и положи везните,

8.  за да не престъпвате мярката.1 2 3 4 5 6 7 8 next