57.СУРА ЖЕЛЯЗОТО(АЛ-ХАДИД)

Мединска. Съдържа 29 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.

2.  Негова е властта на небесата и на земята. Той съживява и Той умъртвява. Той за всяко нещо има сила.

3.  Той е Изначалния и Безкрайния, и Явния, и Скрития. Той всяко нещо знае.

(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, Аллах е Онзи, преди Когото не е съществувало нищо; Онзи, след Когото не ще просъществува нищо; Той е Явния, или ­ над Него няма нищо, и Скрития ­ нищо не е така близко, както Той.)

4.  Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, после се въздигна [безподобен] Той на Трона. Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се издига на него. Той е с вас, където и да сте. Аллах съзира вашите дела.

5.  Негово е владението на небесата и на земята. При Аллах ще бъдат върнати делата.

6.  Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта. И знае съкровеното в сърцата.

7.  Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и раздавайте от онова, на което ви стори Той наследници! За онези от вас, които вярват и раздават, за тях ще има голяма награда.1 2 3 next