67.СУРА ВЛАДЕНИЕТО(АЛ-МУЛК)

Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.

2.  Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,

3.  Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини?

4.  После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще се върне към теб безсилен и морен.

5.  И украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да бъдат камъни за сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.

6.  За онези, които не вярват в своя Господ, е мъчението на Ада. И как лоша е тази участ!

7.  Когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, както ври,

8.  едва не избухва от ярост. Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?”1 2 3 next