69.СУРА НЕИЗБЕЖНОТО(АЛ-ХАККА)

Меканска. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Неизбежното!

2.  Какво е Неизбежното?

3.  И откъде да знаеш ти какво е Неизбежното?

(Поначало красноречието и лаконизмът на Корана не позволяват той да се предаде на друг език с цялото му величие, дълбочина и прелест, но тези и подобни знамения ни изправят пред още по-големи трудности, свързани с невъзможността преводът да достигне съвършенството на Божието Слово. Тук се разкрива ужасът в Деня на възкресението, който непременно ще настъпи.)

4.  Самудяните и адитите взеха за лъжа Бедствието.

5.   Самудяните бяха погубени от Вика.

6.  А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър.

(Вж. 11: 50, 61)1 2 3 4 5 next