71.СУРА НУХ(НУХ)

Меканска. Съдържа 28 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ние изпратихме Нух при неговия народ: “Предупреди народа си, докато не го е сполетяло болезнено мъчение!”

2.  Рече: “О, народе мой, аз съм явен предупредител за вас.

3.  Служете на Аллах и се бойте от Него, и ми се покорете!

4.  Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви даде отсрочка за определено време. Срокът на Аллах, когато дойде, не ще бъде забавен, ако знаете.”

5.  Рече: “Господи мой, зовях народа си нощем и денем,

6.  но зовът ми само увеличи тяхното бягство.

7.  И всякога, щом ги зовях, за да ги опростиш, запушваха с пръсти ушите си и се загръщаха в дрехите си, и упорстваха, и все повече се възгордяваха.

8.  После ги зовях открито,1 2 3 next