73.СУРА ЗАГРЪЩАЩИЯТ СЕ(АЛ-МУЗАММИЛ)

Меканска, с изключение на знамение 20, което е мединско. Съдържа 20 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, ти, който се загръщаш,

(Когато Пророка, мир нему, за първи път видял Джибрил в истинския му образ, той бил обхванат от треска. Отишъл вкъщи и рекъл на достойната Хадиджа: “Завий ме!” После Джибрил  му се явил с откровение и се обърнал към него с тези слова.)

2.  ставай [за молитва] през нощта, но не цялата,

3.  а наполовина, или по-малко от това,

4.  или повече, и чети Корана отмерено!

5.  Ще ти пратим Ние тежко Слово.

6.  Ставането [за молитва] нощем е най-силно по въздействие и най-подходящо за размисъл.

7.  През деня ти си много зает.1 2 next