74.СУРА ОБВИВАЩИЯТ СЕ(АЛ-МУДАССИР)

Меканска. Съдържа 56 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, ти, който се обвиваш [в своите одежди],

2.  стани и предупреждавай,

3.  и твоя Господ възвеличавай,

4.  и дрехите си почиствай,

5.  и скверността отбягвай,

6.  и давайки, не се стреми да получиш вповече,

7.  и в името на твоя Господ бъди търпелив!

8.  И когато се протръби с Рога,1 2 3 4 5 6 next