76.СУРА ЧОВЕКЪТ(АЛ-ИНСАН)

Мединска. Съдържа 31 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано?

2.  Сътворихме Ние човека от частица сперма с примеси, за да го изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ.

3.  Ние му показахме пътя ­ или признателен, или неблагодарник.

4.  Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.

5.  Праведниците пият от чаши с добавено питие от Камфор ­        

6.  извор, от който пият рабите на Аллах ­ пускат го в обилие да бликва.

7.  Те изпълняват обета и се страхуват от Деня, злото на който се разпростира.

8.  И дават храна ­ въпреки че и те я обичат ­ на нуждаещ се и на сирак, и на пленник:1 2 3 next