78.СУРА ВЕСТТА(АН-НАБА)

Меканска. Съдържа 40 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  За какво се питат един друг? ­

2.  За Великата вест,

3.  за която са в разногласие.

4.  Ала не! Те ще узнаят.

5.  И пак ­ не! Те ще узнаят.

6.  Не сторихме ли Ние земята постеля

7.  и планините ­ подпори?

8.  И ви сътворихме по двойки,1 2 3 4 next