79.СУРА ИЗТРЪГВАЩИТЕ(АН-НАЗИАТ)

Меканска. Съдържа 46 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в изтръгващите [душите] с все сила

2.  и в изваждащите [ги] нежно,

3.  и в спускащите се бързо,

4.  и в гонещите се в надпревара,

5.  и в изпълняващите повелите!

(Всевишният Аллах се кълне в своите ангели, натоварени с различни задължения. Неговата клетва е израз на тържествено утвърждаване.)

6.  В Деня, когато [се протръби с първия Рог] ще се разтърси тресящата се [вселена],

7.  ще последва второто [протръбяване].1 2 3 4 5 next