80.СУРА ТОЙ СЕ НАМРЪЩИ(АБАСА)

Меканска. Съдържа 42 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Той се намръщи и обърна гръб,

2.  че при него е дошъл слепецът.

3.  Но ти откъде знаеш, може да се пречисти.

4.  Или да се поучи, та да му е от полза поуката.

(Повод за низпославането на това знамение е намръщването на Пророка, мир нему, когато слепецът Ибн Ум Мактум прекъснал обръщението му към група видни съдружаващи. Взнаменията се съдържа упрек за тази негова постъпка. В същото време те са категорично доказателство за пророчеството му и че Коранът не е негово дело, а е низпослан от Всевишния Аллах.)

5.  А онзи, който е безразличен,

6.  с него си се заел.

7.  И не е твоя грижа, че не се пречиства.1 2 3 4 next