82.СУРА РАЗКЪСВАНЕТО(АЛ-ИНФИТАР)

Меканска. Съдържа 19 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато небето се разкъса

2.  и когато планетите се разпръснат,

3.  и когато моретата бъдат отприщени,

4.  и когато гробовете бъдат преобърнати,

5.  ще узнае всяка душа какво е направила преди и какво е оставила.

6.  О, човече, какво те отвлече от твоя щедър Господ,

7.  Който те сътвори и съчлени, и осъразмери?

8.  В какъвто образ пожела, в такъв те нагласи.1 2 next