85.СУРА СЪЗВЕЗДИЯТА(АЛ-БУРУДЖ)

Меканска. Съдържа 22 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в небето със съзвездията

2.  и в обещания Ден,

3.  и в свидетел, и в освидетелстван!

(Според повечето тълкуватели под “ден свидетел” и “ден освидетелстван” се разбира съответно петъчният ден и денят за Арафа­ най-важният  ден при поклонението хадж. По този начин се показва значението както на клетвата, така и на самите дни.)

4.  Проклети да бъдат хората, изкопали ямата

5.  за огъня, пълнен с гориво!

6.  Когато седяха около нея

7.  и на [всичко] онова, което вършеха с вярващите, бяха свидетели.1 2 next