89.СУРА ЗОРАТА(АЛ-ФАДЖР)

Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в зората

2.  и в десетте нощи [от месеца за поклонение хадж],

3.  и в четното, и в нечетното,

4.  и в нощта, когато отминава!

5.  Нима в това няма клетва за разумния?

6.  Не видя ли ти как постъпи твоят Господ с адитите

7.  и с ирамитите, имащи високи постройки,

8.  подобни на които не бяха сътворени по земите,1 2 3 next