90.СУРА ГРАДЪТ(АЛ-БАЛАД)

Меканска. Съдържа 20 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Не! Кълна се в този град [Мека] ­

2.  на теб [о, Мухаммад] този град ти беше позволен, ­

3.  и в родителя [Адам], и в неговото потомство!

4.   Ние сътворихме човека в трудности.

5.  Нима смята, че никой не ще го надмогне?

6.  Казва: “Пропилях огромно богатство.”

7.  Нима смята, че никой не го е видял?

8.  Не му ли дадохме Ние две очи1 2 next