91.СУРА СЛЪНЦЕТО(АШ-ШАМС)

Меканска. Съдържа 15 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в слънцето и в неговото сияние,

2.  и в луната, която го следва,

3.  и в деня, който го проявява,

4.  и в нощта, която го покрива,

5.   и в небето, и в Онзи, Който го е съградил,

6.  и в земята, и в Онзи, Който я е разпрострял,

7.  и в душата, и в Онзи, Който я е създал,

8.  и на нея е посочил [що е] нечестивост и богобоязливост!1 2 next