92.СУРА НОЩТА(АЛ-ЛАЙЛ)

Меканска. Съдържа 21 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.   Кълна се в нощта, когато се спуска

2.  и в деня, когато засиява,

3.  и в Онзи, Който е сътворил мъжа и жената, ­

4.  вашите стремежи са различни!

5.  Който раздава и се бои,

6.  и вярва в Най-прекрасното,

7.  ще го улесним към лесното.

8.  А който е скъперник и пренебрегва,1 2 next