93.СУРА УТРОТО(АД-ДУХА)

Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в утрото

2.  и в нощта, когато настъпва мрак ­

3.  не те изостави твоят Господ [о, Мухаммад] и не те възненавиди.

(Веднъж обичайното откровение се забавило. съдружаващите заговорили:“Богът му го изостави, разсърди му се.” Тези подмятания много натъжавали Пратеника.)

4.  Отвъдният живот е по-добър за теб от настоящия.

5.  И ще ти въздаде твоят Господ, и ще си доволен.

6.  Не те ли намери Той сирак и не те ли приюти?

7.  И те намери заблуден, и те напъти.1 next